Advertentie
Advertentie

Bestrijding langdurige werkloosheid blijft eerste prioriteit

"De verbetering van de werkgelegenheid en de bestrijding van de werkloosheid -vooral de langdurige- is de eerste prioriteit van de Vlaamse regering. In het tewerkstellingsbeleid willen we de langdurig werklozen en de kansarme groepen op de arbeidsmarkt maximale middelen bezorgen die hun professionele en sociale (re)-integratie mogelijk maken.' Dit is samengevat het uitgangspunt van het beleid dat de Vlaamse executieve op het vlak van de tewerkstelling wil voeren. Overeengekomen werd alvast de eerste faze van het "Topplan' uit te voeren, zonder evenwel het plan expliciet in het akkoord te vernoemen.