Bestrijding witwassen geld ligt wettelijk erg moeilijk

(tijd) - Vanaf 1 januari 1993 moet in ons land een wet "tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld' van kracht zijn. Het ontwerp van wet is onder de loupe genomen door de Raad van State en die legde meteen de zwakke punten bloot. Het ontwerp van wet lag vanaf het begin al moeilijk. Strafrechterlijk voert deze wet geen nieuw misdrijf in, maar wel een nieuw soort bestrijding van misdrijven. Daardoor bevindt de wet zich in de schemerzone tussen administratief toezicht en misdaadbestrijding, iets wat ook de Raad van State duidelijk maakt in haar kommentaar, dat deze krant kon inkijken.