Bestuurder G-Bank creëert controverse rond tewerkstelling in banksector

(tijd) - Johan Tack, lid van het directiecomité van de G-Bank, heeft een kleine controverse gecreëerd door in een panelgesprek een halvering van de tewerkstelling in de sector in het vooruitzicht te stellen. Bij de G-Bank wees men erop dat er fundamenteel niets nieuw aan de hand is op tewerkstellingsvlak terwijl de BBL-voorzitter zei dat enkel vernieuwing en meer flexibiliteit kan beletten dat Tack gelijk krijgt.'Wat Tack gezegd heeft, is niet nieuw', zegt Anne Vleminckx, verantwoordelijk voor de communicatie bij de G-Bank. 'Het proces van personeelsreductie is al bezig. Sinds 1990 is de tewerkstelling bij ons met 12,5 tot 13 procent gedaald. Had de overheid ons niet verplicht extra tewerkstelling te creëren, dan was de terugval nog groter geweest'.