Bestuurders bedrijfswagens roekelozer

Uit een Brits onderzoek is gebleken dat bestuurders van bedrijfswagens roekelozer rijden. De reden hiervan is dat de werkgever opdraait voor de kosten bij een ongeval. Bovendien beschikken de bestuurders bijna onmiddellijk over een nieuwe wagen. Uit het onderzoek bleek ook dat bij elke 10.000 bestuurders van bedrijfswagens jaarlijks 30 bestuurders betrokken raken bij een ernstig ongeval. Voor andere automobilisten is dit 23. Uiteraard heeft dit gevolgen voor de verzekeringstarieven en zijn verzekeringsmaatschappijen niet langer happig om leasevloten te verzekeren. KBC-autolease werkt om deze reden sinds vorig jaar samen met het Safe Drivers Plan. Indien er veel schade wordt vastgesteld in het wagenpark van bedrijven, sporen zij de bestuurders aan een cursus te volgen bij Safe Drivers Plan. KBC betaalt een deel van de cursus.Architectuurwedstrijd Egyptisch museumHet Egyptische ministerie van Cultuur organiseert een internationale architectuurwedstrijd voor de bouw van een nieuw Grand Egyptian Museum in Caïro.Deze wedstrijd wordt georganiseerd onder de bescherming van de Unesco en staat onder toezicht van de Union of International Architects. De deadline voor registratie is 7 april 2002. Meer informatie over het project en over de deelnemingsvoorwaarden kunt u opvragen bij de onderstaande contactpersoon met vermelding van Eg/I/0203/ museum.Inlichtingen: Erna Janssens, fax: 02/504.88.95, e-mail: erna.janssens@export.vlaanderen.beRelatiegeschenken fiscaal aftrekkenEen relatiegeschenk is alles van een bepaalde waarde dat u geeft aan een beroepsrelatie. De relatiegeschenken die u geeft aan binnenlandse beroepsrelaties zijn slecht 50 procent aftrekbaar voor de directe belastingen. Geschenken aan buitenlandse relaties kunt u 100 procent aftrekken als ze gegeven worden tijdens een buitenlandse zakenreis.Indien het relatiegeschenk een reclameartikel is, dan mag u de totale kosten van het relatiegeschenk aftrekken, ook voor binnenlandse relatiegeschenken. De volgende drie voorwaarden moeten dan wel vervuld zijn: - Het geschenk wordt in grote hoeveelheden uitgedeeld om de firmanaam bekendheid te geven.- Het geschenk heeft slechts een geringe waarde.- Het geschenk draagt opvallend en blijvend de bedrijfsnaam of logo.Geeft u liever uw relaties een toegangskaart of een abonnement op een cultureel of een sportief evenement, dan zijn die 100 procent aftrekbaar. Ook de kosten van de drank en hapjes die u serveert tijdens de pauze, mag u fiscaal volledig in rekening brengen.Buitenlandse BTW terugvorderen kan nog tot 30 aprilBedrijven kunnen de BTW die ze in andere lidstaten van de Europese Unie betaalden op de levering van goederen en diensten recupereren, net als in eigen land, op voorwaarde dat ze hiervoor een aanvraag indienen bij de belastingdiensten van het betrokken land, én dat deze terugvordering tijdig gebeurt. In België en Nederland is de terugvordering zelfs tot drie jaar na facturatiedatum mogelijk. Veel ondernemingen maken onvoldoende gebruik van deze mogelijkheid en lopen zo elk jaar vele tienduizenden tot zelfs honderdduizenden frank mis.Een Belgisch bedrijf dat een buitenlandse klant goederen verkoopt, heft geen BTW op de factuur. Het omgekeerde geldt als een Belgisch bedrijf een aankoopfactuur ontvangt van een buitenlands leverancier. Toch doen Belgische bedrijven in het buitenland vaak uitgaven inclusief BTW: facturen voor deelname aan jaarbeurzen, hotel, transport, benzine, autohuur enz. Zij ontvangen hiervoor een factuur, maar in dat factuurbedrag is de BTW inbegrepen. Dat veel ondernemingen deze BTW niet terugvorderen, is te wijten aan onwetendheid of aan de vrees voor hoge administratiekosten en groot tijdverlies. Voor buitenlandse facturen met facturatiedatum kalenderjaar 2001 aanvaardt men recuperatieaanvragen tot 30 april 2002. In België en Nederland kan tot drie jaar na facturatiedatum nog teruggevorderd worden. Alle ondernemingen die facturen met buitenlandse BTW ontvangen en als BTW-plichtige geregistreerd zijn, kunnen op deze dienst een beroep doen. Belgische bedrijven die dochterondernemingen hebben in andere landen kunnen ook voor die dochters een recuperatiedossier indienen.Inlichtingen: Debelux, juridische en fiscale afdeling, Bolwerklaan 21, 1210 Brussel,tel.: 02/206.67.57, e-mail: tva@debelux.org