'Bestuurders moeten op hun tellen passen'

Is een bedrijfsleider, die zo goed als alle aandelen van zijn familiebedrijf in handen heeft, strafbaar als hij zijn echtgenote met de wagen van de zaak naar de supermarkt of de kapper laat rijden? Of als arbeiders van de zaak zijn tuin even onder handen nemen? Volgens het beruchte nieuwe artikel 492 bis uit de Belgische Strafwet dat sinds 1 januari 1998 van kracht is en 'misbruik van vennootschapsgoederen' bestraft, riskeert een bedrijfsleider die zich aan bovengenomende feiten schuldig maakt inderdaad 1 maand tot 5 jaar gevangenis en 100 frank tot een half miljoen frank boete, te vermenigvuldigen met 200 welteverstaan. Honderdduizenden bestuurders kunnen voortaan maar beter goed uit de doppen kijken. De boeten zijn immers persoonlijk te betalen.