Advertentie
Advertentie

Betaalgedrag klanten toetsen aan de markt

Het jaarlijkse onderzoek van handelsinformatiebedrijf Graydon Belgium naar het betaalgedrag van de Belgische ondernemingen is een interessante toetssteen. Elk bedrijf kan aan de hand van de eigen debiteurenlijst en de lijst van onbetaalde facturen (aging list) het betaalgedrag van zijn klanten meten. Het onderzoek van Graydon steunt immers op lijsten met onbetaalde facturen van een groot aantal bedrijven.De toekenning van krediettermijnen is een belangrijke taak van het kredietdepartement van een bedrijf. Deze termijn is vaak een kwestie van onderhandelen. De sterkste partij trekt meestal het laken naar zich toe. Grote bedrijven zoals distributiebedrijven zijn daar een meester in. Zij bepalen de duurtijd van het krediet. Kleinere bedrijven moeten de verkoop- en betalingsvoorwaarden eenzijdig accepteren. In moeilijke sectoren zoals de horeca komt dat vaak neer op contant betalen. In andere sectoren, zoals machinebouw worden voorschotbetalingen geëist. Bepaalde bedrijven kennen een disconto toe voor wie contant betaalt.Opvallend is, zo blijkt uit de eerste tabel, dat het betaalgedrag in de loop der jaren niet substantieel is gewijzigd. Sinds 1993, toen slechts 58 procent van de facturen tijdig werd betaald, is het percentage tijdige betalingen blijven schommelen tussen 60 procent en 63 procent. Het aandeel van de facturen dat pas na meer dan 90 dagen wordt betaald, steeg wel gestaag, van 7 procent in 1993 tot 10 procent in 2001. Dat is verontrustend, want hoe langer een factuur onbetaald blijft, hoe groter de kans dat ze nooit betaald wordt. Het zou interessant zijn te zien welk deel van deze 10 procent nooit betaald zal worden, bijvoorbeeld omdat de betrokken bedrijven inmiddels failliet zijn verklaard.Tijdig betalen moet genuanceerd worden. Dat kan ook na een afgesproken betalingstermijn van drie maanden zijn. Een klant die zon lange termijn bedingt, en dan stipt betaalt, is een goede betaler. Wie dan nog een maand wacht met betalen, heeft een slechte betaalcultuur. Het overzicht per bedrijfstak geeft aan welke sectoren het beste betaalgedrag vertonen. Uitgeverijen en drukkerijen doen het goed, net als de metallurgie, de groothandel en de textielnijverheid. De rubber- en kunststofnijverheid verzwakte aanzienlijk. Kantoormachine- en computerbedrijven betalen het slechtst. KB