Betalen voor Vlaamse overheidswaarborg

(tijd) - Voor de Vlaamse gemeenschaps- en gewestwaarborgen zal in het vervolg betaald moeten worden. Op voorstel van minister van financiën Wivina Demeester heeft de Vlaamse regering gisteren beslist om voortaan aan de erkende kredietinstellingen een vergoeding te vragen voor de Vlaamse overheidswaarborgen op leningen aan parastatales van het type A en diensten met afzonderlijk beheer. De vergoeding wordt ingehouden op het nominale bedrag van de opgenomen lening en bedraagt 0,35%, verhoogd met 0,015% per jaar duurtijd van het krediet. De maatregel zou 200 miljoen opbrengen.