Advertentie
Advertentie

Betere bescherming tegen bedrieglijke financiële reclame

(tijd) - Het koninklijk besluit (KB) dat de consument beter beschermt tegen bedrieglijke reclame op financiële producten en tegen oneerlijke bedingen rond die producten verscheen in het Belgisch Staatsblad. Het treedt op 1 mei in werking. Het KB breidt verschillende bepalingen van de wet op de handelspraktijken, met als belangrijkste bepalingen die rond reclame en oneerlijke bedingen, uit naar de financiële producten. Voordien waren die bepalingen enkel van toepassing op financiële diensten zoals vermogensbeheer en krediet- en verzekeringsovereenkomsten. Dankzij het KB kunnen de Economische Inspectie van het ministerie van Economische Zaken en de rechtbank stevige sancties opleggen tegen financiële instellingen die bedrieglijke reclame afficheren voor aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, reverse convertibles, warrants en andere effecten, of tegen instellingen die bij de verkoop van die producten een oneerlijk beding tot stand brengen. Van een oneerlijk beding is sprake wanneer de financiële instelling bij de verkoop van het product meer voordeel haalt dan de consument. Dat kan het geval zijn wanneer de verkoper de klant voor onbepaalde tijd aan zich bindt zonder vermelding van een opzeggingstermijn. De overtreders kunnen boetes krijgen van minimaal 200.000 frank. Het KB heeft ook gevolgen voor de Commissie voor het Bank-en Financiewezen. Die zal bij de controle van de prospectussen van de financiële producten ook moeten nagaan dat de bepalingen van de wet op de handelspraktijken gerespecteerd worden.Met de publicatie van het KB komt een einde aan een lange procedure. Een eerste ontwerp-KB verscheen twee jaar geleden, maar dat stuitte op het veto van de Raad van State. Die zette in oktober vorig jaar het licht op groen voor het huidige KB. DM