'Betere communicatie Federal Reservehielp mee deflatie te vermijden'

(tijd/bloomberg) - De beslissing van de Federal Reserve (Fed) de markten meer klaarheid te scheppen over het monetaire beleid had een positieve impact op de obligatiemarkten. De betere communicatie hielp mee deflatie af te wenden, op een ogenblik dat de rente bijna nul was. Dat besluit een studie van de Amerikaanse centrale bank over de eigen communicatie.