Betere integratie van vreemdelingen loopt langs notaris

BRUSSEL (tijd) - 'Een vreemdeling die zich langs zijn vermogen integreert in ons land, zal zich ook cultureel veel sneller integreren. Het belang van een goede vermogensintegratie is daarom heel groot en daarvoor moet een vreemdeling kunnen rekenen op juist, correct, onpartijdig en objectief advies. Dat is een hele opgave voor de notaris die zowel de Belgische als de van toepassing zijnde buitenlandse wetgeving goed moet beheersen'.Dat zei notaris Ann Delwaide-Schautteet, voorzitter van de Nederlandstalige Raad van de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen woensdag tijdens de voorstelling van het Notarieel Congres 1995 dat vandaag en morgen in Tongeren plaatsvindt. Het congres handelt over de internationale contractuele relaties en de rol van de notaris. Achter deze titel schuilt echter de aandacht voor de menselijke problematiek van de integratie van vreemdelingen, onderstreepte congresvoorzitter notaris Jean-Luc Snyers.