Betere jobmogelijkheden voor laagste ambtenaren

(tijd) - De 25.000 laagste federale ambtenaren krijgen betere loopbaanmogelijkheden. De ministerraad keurde daarover vrijdag een koninklijk besluit goed van minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont. Het gaat om de administratieve en technische medewerkers en het restaurant- en schoonmaakpersoneel. Net als andere - hogere - ambtenaren kunnen ze voortaan na het succesvol volgen van opleidingen hoger op de ladder van de ambtenarij klimmen.