Betere resultaten voor J.P. Morgan

NEW YORK (reuter) - J.P. Morgan boekte in het eerste kwartaal een winst van 399 miljoen dollar, of 2,09 dollar per aandeel, vergeleken met respektievelijk 180 miljoen en 96 cent het jaar voordien. De winst werd gunstig beïnvloed door een toevoeging ná belastingen als gevolg van een wijziging in de boekhouding, en door goede tradingresultaten. De inkomsten uit trading namen toe van 61 miljoen in 1988 naar 140 miljoen. Inkomsten uit de omwisseling van vreemde valuta stegen van 29 miljoen naar 73 miljoen. Andere inkomsten, voornamelijk in de vorm van honoraria en kommissies, daalden daarentegen van 112 miljoen naar 68 miljoen dollar.