Betere werkplek voor de ambtenaar

Naast monumenten en justitiële gebouwen zorgt de Regie der Gebouwen ook voor de huisvesting van ambtenaren. Volgens de federale minister van Telecommunicatie, Overheidsbedrijven en Participaties, Rik Daems, is dringend een opwaardering van die huisvesting nodig opdat de ambtenaren hun werk op een behoorlijke manier zouden kunnen uitvoeren. Een versnipperde huisvesting in gebouwen die slecht onderhouden worden, voldoet allerminst aan die criteria. Stelselmatig wil Daems hierin verandering brengen.Willy Bertiau