Advertentie
Advertentie

BEUC-klacht bij EG tegen auto-industrie

(tijd) - De Europese konsumentenvereniging BEUC heeft bij de Europese kommissie formeel klacht ingediend tegen de Europese automobielindustrie wegens de ongeoorloofd grote prijsverschillen voor auto's in de Europese Gemeenschap. In januari bracht de BEUC een rapport uit, waaruit bleek dat de prijs voor eenzelfde wagen sterk verschilde van de ene EG-lidstaat tot de andere. Het verschil in prijs liep in sommige gevallen zelfs op tot 70%. Een Europese richtlijn beperkt het verschil in nettoprijzen tussen de lidstaten echter tot maximum 12%.