Beurs aanzwengelen hoeft Schatkist niets te kosten

(tijd) - Het stimuleren van het risicokapitaal zou wel eens kunnen betekenen dat een aantal buitensporige fiscale voordelen voor vermogenden op de helling moeten worden gezet, menen kenners. De overheid, die krap bij kas zit, mikt op maatregelen die haar niets kosten. Sommigen willen van België nog meer een paradijs maken voor kapitaalbezitters. De oplossing zou wel eens kunnen liggen in het beperken van bepaalde voordelen voor niet-genoteerde bedrijven.De overheid maakte op 26 januari vier grote principes bekend waarrond het risicokapitaal zou aangemoedigd worden. De introductie van een autonome NV, stemloze aandelen, hogere drempels voor institutionelen en de lancering van een 'Private equity Bevak' (privak). De invulling van deze vier principes zal nog aardig wat werk vragen. Enkel voor de Privak is al sprake van een voorontwerp van koninklijk besluit.