'Beurs-schouwburg heeft snel nieuw profiel nodig'

(tijd) - De Vlaamse minister van Cultuur, Bert Anciaux (Spirit), vraagt de Beursschouwburg in een brief op korte termijn klaarheid te scheppen over de artistieke toekomst. Hij liet in de commissie Cultuur van het Vlaams parlement verstaan dat hij die nieuwe richting ook mee wil sturen.