Beurs van Brussel baadde gisteren in reuniesfeer

BRUSSEL (tijd) - Op de Brusselse beursvloer pakte zich gisteren nog eens een menigte van wisselagenten samen. Met krijt en stofjassen als welgekomen hulpmiddelen werd de termijnhandel in Belgische aandelen in goede banen geleid. De sfeer was opnieuw die van de oude dagen. Met wisselagenten die elkaar het ene ogenblik vriendelijk begroeten, om elkaar een ogenblik later weg te drummen in een poging de beste plaats in te nemen om de "criée' te volgen.