Beurs van Brussel houdt kollekte bij alle genoteerde ondernemingen

(tijd) - De kamerkommissie van financiën keurde gisteren het wetsontwerp goed waardoor de Brusselse beurs de genoteerde bedrijven een jaarlijkse bijdrage tussen de 100.000 en de 5 miljoen frank kan vragen. Binnen dit en twee maanden moet de beurs wettelijk bij machte zijn om dat geld op te halen. In totaal moet dat voor Brussel een supplementair inkomen van ruim 150 miljoen frank per jaar opleveren.