Beurs van Brussel schaft verplicht aandeelhouderschap af voor buitenlandse leden

BRUSSEL (tijd) - Om de toegang tot de Brusselse beurs te vereenvoudigen zal het verplichte aandeelhouderschap van de beurs afgeschaft worden voor internationale marktpartijen. 'De beurs zal meer gaan samenwerken met andere markten zowel in binnen- als buitenland zonder daarom haar onafhankelijkheid te verliezen', zegt beursvoorzitter Henri Servais in een gesprek met De Financieel-Ekonomische Tijd. 'Brussel moet dé referentiemarkt worden voor Belgische aandelen.''De vrees dat de kleine Brusselse markt zou opgeslorpt worden door een grote Europese beurs is geweken', zegt Henri Servais. Volgend jaar creëert de Europese ISD-richtlijn een volledig geliberalizeerd kader voor zowel beursinstellingen als beurshandelaars. De daaruit voortvloeiende konkurrentie zal bikkelhard zijn. 'Zowel de overheid als de markt zijn er intussen van overtuigd dat de primaire en secundaire markt voor Belgische aandelen in België moeten blijven', zegt Servais. 'De belangrijkste voorwaarde om dat te realizeren is het verbeteren van de marktefficiëntie. Dat is precies waar we zo druk mee bezig zijn.'