Beursbemiddelaars moeten gedragscode voor personeel opstellen

(tijd) - Het marktreglement van de Beurs van Brussel legt verregaande regels op aan de beursvennootschappen en financiële instellingen die actief zijn op de beurs. De vennootschappen moeten een gedragscode opleggen aan hun personeel. Bovendien mogen de vennootschappen geen gunstvoorwaarden toestaan aan hun personeelsleden en moeten ze ernstige sancties tegen personeelsleden onmiddellijk aan de beursdirectie melden.Het beurs- en het marktreglement zijn in het Staatsblad verschenen en worden onmiddellijk van kracht. Er is een heel hoofdstuk aan de deontologie gewijd en daarbij wordt artikel 36 van de nieuwe beurswet nadrukkelijk hernomen. Dat geldt ook voor de bepaling dat het advies aan de klanten niet mag gericht zijn op het bevoordelen van instrumenten die fiscale ontwijking stimuleren. De financiële bemiddelaars moeten ook een contract met hun klant opstellen als ze een beheerscontract aangaan. Dat betekent dat zowel de financiële situatie van de klant, zijn ervaring met het beleggen, zijn beleggingsdoelstellingen als de gewenste looptijd van de beleggingen bekend moeten zijn. Voor alle verrichtingen geldt dat de klant op de hoogte moet zijn van de algemene voorwaarden die gelden bij een transactie.