Beursintroduktie Vendex in 1995

(afx/tijd) - De Nederlandse distributie- en dienstengroep Vendex International gaat dit jaar naar de beurs. De onderneming heeft deze week beslist om een notering aan te vragen op de Amsterdamse beurs. Het concern maakte voorts bekend dat de netto-omzet over het op 31 januari af te sluiten boekjaar met 6 procent zal stijgen. Vendex rekent op een verdere verbetering van het resultaat.De introduktie van de Vendex-aandelen wordt begeleid door een consortium van banken onder leiding van ABN Amro en Morgan Stanley International. De aandelen zullen worden gesplitst en voor inschrijving op de emissie wordt voor institutionele beleggers het bookbuild-systeem gehanteerd. Vendex zal zich vooral op deze groep richten. Het is nog niet duidelijk welk deel van het aandelenkapitaal naar de beurs wordt gebracht, hoe groot de omvang van de marktkapitalizatie zal zijn en welke positie de preferente aandeelhouders zullen innemen. De aandelen zijn nu nog in handen van de holding Vede, dat een belang van 41 procent bezit en een groep van 700 familieleden van de oprichters, institutionele en partikuliere beleggers. Volgens Vendex-bestuurder Hessels zal de introduktie één van de grootste zijn in de geschiedenis van het Damrak.