Advertentie
Advertentie

Beursmakelaar Bogers failliet verklaard

(tijd) - De Antwerpse beursmakelaar Jan Bogers & Cie bekende gisteren zijn faillissement bij de voorzitter van de Antwerpse rechtbank van koophandel. Uit kontroles van de Waarborgkas was gebleken dat Bogers benevens zijn gewone aktiviteit als makelaar ook in persoonlijke naam deposito's aanvaardde. Het tekort uit de normale wisselagentaktiviteit bedraagt naar we gisteren konden vernemen 80 miljoen fr. Hiervoor zal de Waarborgkas zo nodig tussenkomen.