Beursmakelaar Jacques Leleux verongelukt in Frankrijk

(tijd) - Beursmakelaar Jacques Leleux is vorige week verongelukt in Frankrijk. De 62-jarige Leleux, die bekend stond als een sportief man, kwam om bij een ongeluk met zijn zweefvlieger. Leleux is jarenlang een door velen gewaardeerd lid geweest van de beurskommissie van de beurs van Brussel, waar hij een speciale belangstelling voor informatika toonde. Hij zetelde ook in de raad van bestuur van het Interventiefonds en in de raad van bestuur van Belfox CV.