Beursmakelaars willen syndikaat oprichten

Gisteren is in de Brusselse beurs een groep makelaars samengekomen met de bedoeling een "syndikaat' op te richten "ter verdediging van de belangen van de wisselagenten'. Het initatief komt van de 82-jarige Emile De Sagher die trouwens de vergadering voorzat. Er waren een 100-tal aanwezigen. De Sagher zegde de diskussie over de toegang van de banken tot de beurs en de afschaffing van het monopolie van de beursmakelaars te willen politizeren. Er werden nog geen besluiten genomen, behalve dat het syndikaat uit veertien personen zal bestaan en zal voorgezeten worden door De Sagher. Een programma is er ook nog niet, maar De Sagher zegde niet te kunnen aanvaarden dat een beschermd beroep zomaar wordt afgevoerd. "De wisselagent moet erkend worden in zijn beroep. Hij oefent een respektabel beroep uit en hij moet gerespekteerd worden,' zo luidde het. Het syndikaat wil zich opwerpen als een bijkomende gesprekspartner in de onderhandelingen tussen banken en wisselagenten. Het initiatief is niet gericht tegen de beurskommissie, waarvan het zelfs de stilzwijgende goedkeuring geniet.