Advertentie
Advertentie

Beurstaks en makelaarslonen voor de bijl

(tijd) - Niet-ingezetenen en institutionele beleggers zullen geen beurstaks meer hoeven te betalen. Dat staat in het ontwerp van programmawet dat bij de Raad van State ter tafel ligt. In financiële kringen wordt geraamd dat deze beslissing voor de overheid een minderopbrengst van zo'n 100 miljoen frank zal betekenen. Aangaande de verlaging van de roerende voorheffing op risicokapitaal wordt er momenteel aan gedacht deze maatregel alleen van toepassing te maken in het geval dat aandeelhouders hun dividenden in nieuwe aandelen omzetten.