Beursvennootschappen geschrapt

(tijd) - Bij besluit van de Kommissie voor Bank- en Financiewezen (KBF) wordt de erkenning van als beursvennootschap van de gewone commanditaire vennootschap Rodolphe Andris geschrapt omdat de vennootschap haar aktiviteiten als beursvenootschap beëindigde. Hetzelfde geldt voor de gewone commanditaire vennootschap Claude Joseph et Associés en de naamloze vennootschap Vander Elst.