Beurzen wisselen info uit over risicoprofiel leden

(tijd) - Meer dan 50 internationale optie- en futuresbeurzen en marktregulatoren kondigden vrijdag een overeenkomst aan om voortaan meer informatie uit te wisselen over de risicoposities van hun leden-makelaars. De beursautoriteiten willen daarmee vermijden dat financiële instellingen risicovolle posities innemen die een gevaar vormen voor hun solvabiliteit.