Bevak Befimmoverwacht hogerdividend in 2004

(tijd) - De vastgoedbevak Befimmo verwacht dat zij in 2004 een brutodividend kan uitkeren van 4,62 euro. Dat zei Benoit De Blieck, de gedelegeerd bestuurder van Befimmo, na afloop van de aandeelhoudersvergadering. Op die vergadering werd beslist aan de aandeelhouders voor het afgelopen boekjaar een brutodividend van 4,45 euro uit te keren. De bevak verhuurt kantoorgebouwen in en rond Brussel. Meer dan 60 procent van de portefeuille is gelegen in het Central Business District (CBD). Het CBD omvat het centrum van Brussel en de Noord-, de Louiza- en de Leopoldwijk. Mede door de onzekere economische toestand hield de bevak in 2003 de vinger op de knip. Er werden geen nieuwe aankopen gedaan. 'Er zijn ook voor volgend jaar nog geen concrete aankopen gepland', zegt De Blieck. 'Groei is geen doel op zich. Onze aandeelhouders verkiezen een gematigde return boven nieuwe aankopen die een hoger rendement kunnen opleveren maar meer risico's inhouden.' De vastgoedbevak verwacht dat de leegstand in de kantoorgebouwen in de periferie van Brussel nog jaren kan duren. 'Maar precies omdat het grootste deel van onze portefeuille in het stadscentrum is gelegen, komt het dividendrendement voor de aandeelhouders niet onder druk', zegt De Blieck. In het CBD verhuurt Befimmo gebouwen aan de Europese instellingen en diverse administraties, waardoor de leegstand beperkt is. Wel verwacht De Blieck dat de waarde van de portefeuille volgend jaar nog met 0,3 procent daalt, vooral door de leegstand in de periferie. Daar bevindt zich 21 procent van de portefeuille. In de gedecentraliseerde zone, dat zijn de gemeenten rond het CBD, erkent De Blieck dat de huurprijzen onder druk staan. Daar bezit de bevak 16 procent van haar portefeuille. EC