Bevak springlevend

Het idee een bevak met overheidsvastgoed op de markt te brengen, is geenszins afgevoerd. Sopima, de patrimoniumvennootschap van de overheid, is daarvoor het aangewezen vehikel. In de vennootschap werd voorlopig voor 300 miljoen euro (12 miljard frank) aan kantoorgebouwen ondergebracht. Dat is nog een kleinigheid in vergelijking met het hele patrimonium van de Regie der Gebouwen. Die beheert in totaal 1.259 overheidsgebouwen met een boekwaarde van meer dan 40 miljard euro (160 miljard frank).Met Sopima kan het overheidsvastgoed de weg van de beurs inslaan. Daems beseft dat de huidige omvang van Sopima onvoldoende groot is om naar het publiek te stappen. Daarom is het bedoeling de portefeuille van Sopima op te trekken tot 750 miljoen à 1 miljard euro (30 à 40 miljard frank). Met die omvang kan Sopima rechtstreeks naar de beurs trekken.Maar het is ook mogelijk het vastgoed in een andere bevak onder te brengen. Dan wordt gedacht aan de verkoop van 26 à 51 procent van Sopima aan een partner. De markt is deze tweede optie genegen. Zij oordeelt dat er al te veel bevaks zijn en dat een consolidatie zich opdringt. Die is overigens al ingezet. Perifund werd geïntegreerd in de portefeuille van Intervest Offices en binnenkort vindt een fusie van Cibix met Befimmo plaats.Daems stelt dat de langdurige huurcontracten die de overheid aangaat (18 jaar), het mogelijk maken een financieel product te creëren waarmee naar de markt kan worden getrokken. Het gaat hier om dezelfde techniek waarmee een vastgoedbevak als Cofinimmo de toekomstige huurgelden van de Europese Commissie kan verhandelen. Feit dat deze mogelijkheid zich voordoet, moet de huuroperatie goedkoper maken, besluit Daems.