Beveiliging EG-informatiesystemen

BRUSSEL (tijd) - De EG-lidstaten hebben 12 miljoen ecu uitgetrokken voor het uitwerken van een gezamenlijke strategie voor een veilig gebruik van de informatiesystemen in de EG. De beslissing maakt deel uit van een pakket maatregelen die moeten zorgen voor een veilig verkeer van computergegevens op de Europese markt. Het voorziene bedrag geldt voor 24 maanden. Dit jaar wordt reeds 2 miljoen ecu van dit budget besteed.