Bevek voor sociale woningbouw staat in de startblokken

BRUSSEL (tijd) - In een poging het chronisch tekort aan sociale woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest terug te dringen, wordt een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) opgericht die een deel van haar middelen in sociale woningbouw zal investeren. Bedoeling is initieel 1 miljard frank op te halen, wat het mogelijk maakt een honderdtal woningen op te trekken.Het initiatief tot oprichting van de bevek gaat uit van CGAM (Comité Générale d'Action des Marolles). Nog meer dan elders in Brussel heerst een woningprobleem in de Marollen, waar ongeveer 50 procent van de bevolking terugvalt op een inkomen onder de armoedegrens. Omdat de beperkte middelen van het Gewest verhinderen te voldoen aan de vraag naar betaalbare wongingen, zocht de actiegroep een alternatief. Dat alternatief ligt bij het aantrekken van bijkomende middelen uit de privé-sector.