Bevoegdheidsruil tussen Weckx en Kelchtermans

De executieve heeft gisteren een bevoegdheidsruil tussen de gemeenschapsministers Hugo Weckx en Theo Kelchtermans goedgekeurd. Hierdoor wordt Weckx bevoegd voor de gemeenschapsmaterie "volksgezondheid en Brusselse aangelegenheden', terwijl Kelchtermans voortaan de gewestelijke portefeuille "leefmilieu' beheert. Voorts heeft PVV-minister Dewael zijn bevoegdheidsaanspraken op beroepsopleiding en middenstandopleiding moeten laten varen. Deze bevoegdheden werden respektievelijk aan De Wulf (SP) en De Batselier (SP) toegekend. Dewael legt zich daar niet bij neer en overweegt zelfs juridische stappen, zo kon vernomen worden op diens kabinet.