Bevoordeling langstlevende echtgenoot : let ook op de fiskale gevolgen

(van onze medewerker) De meeste echtparen zijn gehuwd zonder kontrakt zodat ze voor de regeling van hun wederzijdse vermogensrechten en -plichten onder het wettelijk stelsel vallen. Naast de eigen goederen van zowel de man als de vrouw, zijn er de gemeenschapsgoederen waarin ieder der partners gerechtigd is voor de helft. Deze helft wordt hen toebedeeld bij de ontbinding van het huwelijk naar aanleiding van overlijden of echtscheiding. Tock kan overeengekomen worden dat de langstlevende echtgenoot meer krijgt dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen.