Advertentie
Advertentie

Bevriezing van landbouwgronden: verdeeldheid en geheimzinnigheid

Blijkbaar tegen hun zin en ondanks hun grote onderlinge verdeeldheid hebben de 17 leden van de Europese kommissie een beginselakkoord bereikt over een stelsel om de Europese boeren premies uit te keren als ze bereid zijn een deel van hun gronden aan de landbouwproduktie te onttrekken. Over de inhoud van dit beginselakkoord werd geen enkele officiële mededeling gedaan. De kommissie-voorstellen moeten immers nog aangevuld worden. Dat zal waarschijnlijk voor de bijeenkomst van de landbouwministers van 18 en 19 januari gebeuren. De voorstellen zijn niet alleen bedoeld om de landbouwproduktie te beperken, maar ook en vooral om de Westduitse regering met andere beperkende maatregelen te doen instemmen. Geen toeval dus, dat EG-kommissievoorzitter Jacques Delors de weliswaar nog onvolledige kommissie- voorstellen gisteren reeds in Bonn ging bespreken. De Bondsrepubliek zit momenteel immers de EG-raad voor. Als Bonn bovendien geen genoegdoening krijgt inzake de bevriezing van landbouwgronden, staat het vast dat de extra Europese Raad van 11 en 12 februari een nieuwe mislukking wordt.