Bezetters Uneklo houden het been stijf

GENT (belga) - Met 135 stemmen tegen 34 heeft een grote meerderheid van het personeel van de Eeklose wolkammerij Uneklo donderdagavond zijn voorkeur uitgesproken om vanaf maandag aan het werk te gaan. Desondanks hebben de zestig bezetters van het bedrijf, wier banen op het spel staan, besloten om hun aktie voort te zetten. De stemming viel tijdens een personeelsvergadering die door het gemeenschappelijk vakbondsfront bijeengeroepen was. Vooraleer de vakbondswoordvoerders de kans kregen om de omstandigheden uiteen te zetten die tot de bezetting hebben geleid, eisten een aantal textielarbeiders een geheime stemming over de bereidheid van het personeel om al dan niet aan het werk te gaan, wat na enige diskussie ook gebeurde.