Bezoek Dehaene aan Vietnam levert drie contracten op

(van onze verslaggeefster)