Advertentie
Advertentie

Bezoeker en exposant ontgoochelen elkaar op vakbeurs

Over vakbeurzen is nog weinig diepgaand denkwerk verricht. Toch besteden bedrijven jaarlijks veel tijd en geld aan de deelname aan vakbeurzen, terwijl dat niet altijd het verwachte effect oplevert. Omgekeerd blijken veel beursbezoekers met goede moed aan hun beursbezoek te beginnen, maar keren ze vaak ontgoocheld terug na afloop. Er gaapt volgens onderzoekster Karoline Wiegerink dan ook een flinke kloof tussen wat exposanten en organisatoren willen en wat bezoekers verwachten van een vakbeurs.Karlien van de Velde