Bezoldiging CEO's moet in regeringsverklaring

In heel wat landen is heel wat te doen over de lonen van CEO's en bestuurders. Ook in Belgie moet er een wetgeving komen ter bevordering van de transparantie en billijkheid van hun bezoldiging. Dat is een eerste bescheiden stap naar een meer open en ethische beloningspolitiek voor iedereen en naar daadwerkelijk corporate governance. Het is wenselijk dat in de volgende regeringsverklaring een passage wordt opgenomen die de intentie vastlegt om onze wet op het deugdelijk bestuur in die zin aan te vullen, stelt MARC ERNST. De auteur is uitgever en hoofdredacteur HRM Net