Advertentie
Advertentie

BHK boekt 24 procent meer winst

Het bestuur van de Bank voor Handelskrediet keurde zopas de balans en resultatenrekening over 1988 goed. Op 14 maart vergaderen de aandeelhouders. De deposito's en kasbons bereikten eind 1988 een bedrag van 8,5 miljard fr, tegen 7,3 miljard eind 1987. De groei bedraagt dus 17%. De kredietverlening aan de privé-sektor ging er van 2,6 naar 3 miljard op vooruit, of met 15%. Het boekjaar werd afgesloten met een winst van 60,5 miljoen tegen 48,7 miljoen over 1987. De raad stelt voor een dividend van 65 fr. uit te keren tegen 60 fr. vorig jaar.