BHK: nettowinst van 60 miljoen frank

De Bank voor Handelskrediet (BHK) heeft haar jaarresultaten onlangs op een jaarvergadering goedgekeurd. In april van 1988 had de BHK haar filiaal Credito opgeslorpt en haar financiële struktuur werd nadien verstevigd. De BHK verhoogde haar maatschappelijk kapitaal van 300 miljoen naar 330 miljoen frank. De deposito's en de kasbons bereikten in 1988 een niveau van 8,5 miljard frank tegenover 7,3 miljard frank, een aangroei van 17 procent.