Bibbergeld voor misnoegde vastgoedbeleggers

MARKE (tijd) - Als alles verloopt zoals de de Kortrijkenaar Freddy Verstraeten verwacht, krijgen zij die destijds hun spaarcenten belegden in het Amerikaanse vastgoedprojekt Loveless Estate niet alleen hun geld terug, ze strijken bovendien nog een winst van 350 procent op. Hoe dit en andere vastgoedprojekten destijds in België aan de man werden gebracht via de ondertussen overleden Robert Gillier, lichtte deze krant vorig jaar toe door middel van een uitgebreid dossier. Tijd om het geheugen even op te frissen. Het in Gent gevestigde consultancy-bureau IOTA groepeert enkele honderden beleggers die indertijd met één van de vennootschappen van de ondertussen overleden Vlaamse vastgoedtycoon Robert Gillier in zee gingen (PFA, BGDI, enz.). Gillier en zijn medewerkers verkochten hen zogenaamde "Trust Benificiary Contracts' (TBC's). Het gaat hier om kontrakten die betrekking hebben op vastgoedprojekten in de VS. Een TBC geeft de eigenaar een belang in het eindaktief (de winst) van het projekt in kwestie. De kontrakten geven dus niet direkt een recht op eigendom. Bovendien bedong BGDI vaak het recht om van de beleggers supplementaire gelden te kunnen eisen, dit om "bepaalde kosten' te kunnen dekken.