Advertentie
Advertentie

Bieder geeft 1,65 miljard frank voor ITT-Toren

De vastgoedcertificaathouders van de ITT-Toren beslissen op de buitengewone vergadering van 5 februari of ze al dan niet ingaan op een bod van 1,65 miljard frank (40,90 miljoen euro) dat op de ITT-Toren aan de Brusselse Louizalaan wordt gedaan. Het bedrag van 1,65 miljard zal na aftrek van de schulden van de vennootschap, de overgedragen verliezen, de kosten, commissies en belastingen een liquidatieresultaat van ongeveer 131 euro per certificaat (5.285 frank) opleveren. Aan dat bedrag moet de coupon worden toegevoegd die betrekking heeft op de inkomsten tussen 22 juni 2000 en de datum van de cessie van de erfpacht aan de toekomstige koper. Wie dat is, wordt nog steeds niet onthuld.Voor de certificaathouders die de jongste jaren op het vastgoedcertificaat inschreven, biedt het bod een povere uitstapmogelijkheid. Wie in 1989 inschreef tegen een prijs inclusief kosten van 10.300 frank per certificaat, houdt daar nog 125 euro (5.042 frank) aan over. De biedprijs van 131 euro (+ coupon) zal dat niet verhelpen.LeegstandDe koersdaling illustreert de situatie van het gebouw. De huurwaarde van de ITT-Toren lijdt sterk onder een aanhoudende leegstand. Daarmee sluit de toren aan bij het algemeen klimaat in de Brusselse Louizawijk, waar een hoog beschikbaarheidspercentage heerst. Het regelmatige vertrek van huurders heeft er bovendien toe geleid dat dure aanpassingswerken noodzakelijk waren. Indien de helft van de uitgegeven certificaten niet vertegenwoordigd is op de buitengewone algemene vergadering van 5 februari, zal op 21 februari een nieuwe vergadering worden samengeroepen.