Advertentie
Advertentie

Biedt "derde weg' oplossing uit Russische ekonomische krisis?

(van onze medewerkster) AMSTERDAM (tijd) - De idee van een middenweg tussen een planekonomie en een gereguleerde marktekonomie zoals we die in het Westen kennen, is een idee die voor velen in de Sovjetunie een grote aantrekkingskracht heeft. President Gorbatsjov en zijn medewerkers hebben het geregeld over een "geplande marktekonomie', en volgens recente opiniepeilingen zou ruim de helft van de gewone Sovjet-burgers een "derde weg' voorstaan. Het is echter de vraag of zo'n tussenweg wel een reële mogelijkheid is. Een hele reeks specialisten uit Oost en West, die ter gelegenheid van het achtste Sacharov-kongres op 9 en 10 mei in Amsterdam bijeengekomen waren om er een balans op te maken van vijf jaar perestroika, bogen zich over dat probleem. Hun konklusie is een ondubbelzinnig nee: de idee van een "derde weg' is volgens hen niet meer dan een illuzie.