Biepers zitten al lang niet meer om een piepje verlegen

De bedoeling van deze netwerken was - en is nog steeds - gewoon kontakt te kunnen leggen met mensen op pad, een beetje zoals een tik op de schouder. Geen lange boodschappen maar gewoon een biepje dat de ontvanger er attent op maakt dat er een bericht voor hem is en dat hij verzocht wordt een vooraf afgesproken nummer te bellen. Precies door die beperkte eigenschappen kan een pager (of bieper of semafoon, zoals die ook genoemd wordt) klein en licht gehouden worden, met een klein batterijtje. Toch moet hij over een gevoelige ontvanger beschikken, want hij moet in staat zijn om ook binnen gebouwen of bewegende voertuigen het uitgezonden signaal op te pikken.