Biezondere wet heeft allure van een regeerakkoord

Een memorie van toelichting is steeds van groot belang voor een goed inzicht in de wil van de wetgever. Dit is zeker het geval voor het wetsontwerp tot wijziging van de biezondere wet van 1980 op de bevoegdheden van gewesten en gemeenschappen. Immers, wegens tijdgebrek regelt dit ontwerp slechts de eerste faze van de geplande bevoegdheidsoverdracht. De memorie expliciteert waar men uiteindelijk naartoe wil en heeft op die manier de allure van een regeerakkoord. Maar ook los daarvan heeft de memorie zijn belang. Zoals bij een kontrakt zijn het de kleine lettertjes uit deze wat langgerekte "voetnoot' bij de wettekst die vaak zwaar doorwegen.