Big Five-accountants drijven gezamenlijke omzet op tot 33 miljard

(tijd) - De Big Five-accountants in België realiseerden in het afgelopen boekjaar 1999-2000 een gezamenlijke omzet van 33 miljard frank, tegen 27 miljard het jaar voordien. Dat is een stijging van 22 procent. Zij telden op 1 oktober 2000 ruim 7.000 medewerkers (+15%), van wie 344 vennoten. In tegenstelling tot bepaalde industriële sectoren, dreigt bij zakelijke dienstverleners geen gevaar voor overcapaciteit en afvloeiingen.