Bij bodemsanering geldt het principe 'de vervuiler betaalt'

GENT (tijd) - Het dekreet betreffende de bodemsanering verscheen op 29 april 1995 in het Staatsblad. Zes maanden later zal het in werking treden. Dan zal in principe bij elke overdracht van grond waarop bodembedreigende aktiviteiten hebben plaatsgevonden, een bodemattest moeten worden afgeleverd door OVAM. De administratieve rompslomp bij een vastgoedoperaties wordt door de maatregel nog maar eens verhoogd. Maar de koper zal niet langer een kat in een zak kopen, terwijl van de sanering van verontreinigde bodems in het Vlaamse gewest voortaan ernstig werk kan worden gemaakt. Het dekreet inzake bodemsanering is gebaseerd op het voorontwerp van Milieuhygiëne-kaderdekreet van 1981. De praktijk wees echter uit dat dit dekreet niet voldeed om tot een effektieve bodemsanering te kunnen overgaan. Het instrument bleek immers niet bruikbaar om tegen de wil van de eigenaar van een verontreinigde bodem tot ambtshalve sanering over te gaan en de kosten te verhalen.