Advertentie
Advertentie

Bij een inbreng in natura worden aandelen uitgegeven die (een deel v

an) het kapitaal vertegenwoordigen.Allerhande waardeerbare activa komen in aanmerking om ingebracht te worden. Door veiligheidsmaatregelen die de wetgever instelde, moet worden vermeden dat de inbrengwaarde bij een dergelijke transactie zou afwijken van de reële waarde van deze activa. Op die manier worden zowel aandeelhouders als derden (bijvoorbeeld de fiscus) beschermd.Een bedrijfsrevisor moet als onafhankelijk deskundige eenoordeel vellen over de standpunten van het bestuursorgaan.Het omzeilen van de inbreng in natura door een verkoop van activa na de oprichting met een minimumkapitaal heeft in vele gevallen geen zin:de regels die dan van toepassing zijn, zijn in wezen dezelfde.