Advertentie
Advertentie

Bij implementatie van controletechnieken in de onderneming mag u probl

emen verwachten. Werknemers ervaren dit vaak als een aantasting van de privacy. Als werkgever moet u steeds verantwoorden waarom u een bepaalde controle wil voeren in de onderneming. Hierbij mag u uiteraard de wettelijke grenzen van wat mag en niet mag, niet overschrijden. Ook informatie verschaffen aan de werknemers is belangrijk. Op die manier beperkt u de privacyverwachting van de werknemer. Dit is een belangrijk criterium bij een eventueel later conflict.