Advertentie
Advertentie

Bij investering in nieuwe immateriële en materiële vaste activa kan ee

n onderneming genieten van de investeringsaftrek. Die is ofwel ineens 4 procent ofwel 11 procent op alle te boeken afschrijvingen.De wetgever bepaalt dat de investeringsaftrek niet kan voor vaste activa indien het recht van gebruik ervan is overgedragen aan een andere belastingplichtige. Bedoeling van deze bepaling is te verhinderen dat een geforceerde investeringsaftrek wordt uitgelokt.De fiscus stelt dat de investeringsaftrek niet kan bij afstand van het gebruik van een tent door een tentenverhuurder aan een particulier.Het Hof van Cassatie vindt van wel.